Den här fastigheten ligger i Skårby efter gamla riksvägen mellan Kungsbacka och Lindome, vilken ersattes av den nya E6 år 1982. Här låg då en bensinstation på varsin sida av vägen, som drevs av Shell och ersattes av nya mackar i Sandsjöbacka. Fastigheten har under många år stått oanvänd och har ibland använts av polisen som trafikkontrollplats för hastighets- och fordonskontroller av fordon som färdas mot Kungsbacka.

Polisen använder sedan en tid inte längre platsen, som är privat mark och den kan gå att hyra som location för korttidsändamål som filminspelning. Även en bensinpump från Shell år 1975 finns att hyra. Själva byggnaden är dock inte tillgänglig.

Här syns fastigheten med påfart till höger och avfart till vänster.
Den svarta personbilen hade tur denna dag då ingen kontroll förekom 😉
Fordon i riktning från Kungsbacka mot Anneberg och Lindome har
kontrollerats av polisen vid grannfastigheten (syns ej på bilden).
Här syns planens utfart mot Kungsbacka (riktning vänster)
Fordon från Anneberg och Lindomehållet vinkas in på planen och
åker vidare vid utfart mot Kungsbacka i planens andra ände.
Bensinpump Shell 1975
Bensinpump Shell 1975