Här finns kameror från stora delar av 1900-talet och en bit in på 2000-talet att…