Den här fastigheten ligger i Skårby efter gamla riksvägen mellan Kungsbacka och Lindome, vilken ersattes…