Arriflex 16BL introducerades 1965 och var Arris första tysta filmkamera. Tillverkningen pågick några år in på 1970-talet.

/