TIDSEPOK (Tillverkningsår)

Här grupperas tillverkningsår för att lättare hitta objekt efter olika epoker. Tänk på att föremål kan ha haft ett aktivt liv många år efter tillverkningen! Söker du ett föremål som användes under 1950-talet så kunde det ha tillverkats under 1940-talet. För många objekt har enbart angivits det år som introduktionen skedde. Det kan ha tillverkats i många år, kanske decennier efter det.

1 produkt