Med den relativt stora mängd kameror och tillbehör min samling består av täcks allt från…